iq business

cs | en

Aktuálně

        

Více aktualit

Hledat

Aktuálně
Lidé musí být vnímáni jako individuality!

Publikováno 29.3.2013 v časopise Finanční management, autorkou článku je Jitka Tejnorová, executive director společnosti DMC management consulting s.r.o.

VEDENÍ, TÝM A JEJICH ÚKOLY

Jaké jsou úlohy vedení a jeho týmu? Co se od role každého v týmu očekává, aby to dohromady fungovalo? Co skutečně lidé od vedení očekávají? Jaké jsou základní hodnoty, které jsou pro zaměstnance důležité? To všechno jsou otázky, jejichž odpovědi je důležité znát pro umění skutečně vést.

 
Uchazeče o práci nelze vybírat podle líbí - nelíbí

Publikováno dne 21.2.2013 v MFDnes, autorkou článku je Markéta Šimáková, partnerka DMC management consulting s.r.o.

U přijímacího pohovoru je třeba zkoumat nejen to, jaké má zájemce kvality, ale také, jestli a jak je umí použít v praxi. A na to personalisté často zapomínají.

Všichni manažeři, minimálně personalisté, naprosto přesně vědí, jak je při výběru zaměstnanců důležité klást důraz kromě technických a praktických znalostí a kvalifikace pro danou pracovní pozici také na klíčové kompetence nového pracovníka a způsob, jakým je bude uplatňovat v praxi. Přesto realita vypadá mnohdy jinak.

 

Sociální sítě jsou novým trendem při náboru. Kam se poděla tisková inzerce?

Autorem článku je Markéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting s.r.o.

Ačkoliv nejsem velkým příznivcem a pravidelným návštěvníkem sociálních sítí, stávají se v současnosti pro nás personalisty nedílnou součástí naší práce, a i když se nám to kolikrát příliš nelíbí, jsme nuceni je využívat, abychom na trhu konkurence obstáli.

Není to tak dávno, co se mě zeptal můj známý: „Ty nemáš profil na LinkedIn? A nepřipadá ti to divné? Ani netušíš, o jak zajímavé kontakty přicházíš...."

 
Budování pracovních vztahů v týmu

Publikováno dne 14.2.2013 v časopise HR Management, autorkou článku je Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting s.r.o.

Nejčastější slabá místa v pracovních vztazích jsou: chybějící zpětná vazba, nezájem o práci podřízených, nejasné očekávání a chybějící vysvětlení, jak očekávání naplnit. Co s tím?

Z ankety, kterou společnost DMC udělala mezi více než tisíci respondenty z různých oborů podnikání, vyplynulo, že zaměstnanci pokládají za nejdůležitější: spolupráci, orientaci na zákazníka, jasně stanovené cíle, atmosféru na pracovišti a otevřenou komunikaci. Uvedu několik doporučení, jak je možné v týmech tyto důležité principy při vedení týmů rozvíjet.

 
Vzdělání nestačí, trh žádá praxi. Jak na to, aby rekvalifikace pomohla

Publikováno dne 7.2.2013 v MF Dnes a také na internetových stránkách www.finance.idnes.cz, autorkou článku je Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting s.r.o.

Pomýšleli jste na rekvalifikaci, protože nemůžete najít uplatnění ve svém oboru? Zapomeňte, v současné době je to nereálné. Zaměstnavatelé nedávají rekvalifikačním kurzům příliš velkou váhu. Nevěří v jejich kvalitu a myslí si o nich, že jsou hodně teoretické. 

 
Strana 10 z 21